असमस्त (asamasta) - Explorer (v. 1.2023)


Prasthānatrayabhāṣyāṇi & Upadeśasāhasri of Adi Śaṃkarācārya Bhagavatpāda


Note: It may take a few seconds to load! (Brahmachari Sutejas (Hishiryo))